BiH dobila pravilnik o upotrebi dronova: Potrebno polaganje ispita

SARAJEVO – U “Službenom glasniku BiH” objavljen je pravilnik kojim se uređuje upotreba dronova u BiH i na ovaj način je regulisana upotreba letjelica koje su postale veoma popularne u posljednjih nekoliko godina, a koje su se koristile, praktično, bez ikakvih pravila.

Pravilnikom o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima, kako je njegov puni naziv i koji je sačinila Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA), dronovi su kategorizovani, regulisano je gdje i kada se mogu koristiti, a vlasnici će biti upisani u evidenciju i moraće položiti ispit za upravljanje dronom, prenosi “Mondo“.

U Pravilniku piše da se odnosi na dronove do 25 kilograma težine i ne primjenjuje se na letjelice koje koriste državni organi (vojska, policija, služba traganja i spašavanja, carina, bezbjednosno-obavještajne službe i slično), osim što će i oni morati upisati dronove u evidenciju.

Takođe, odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 248 grama (0,248 kg), kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata.

Vlasnik drona (fizičko ili pravno lice), koji ima prebivalište ili je registrovan na teritoriji BiH, moraće lično podnijeti zahtjev na propisanom obrascu za upis u evidenciju drona, a za svaki dron koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku.

Upis će se morati produžiti svake tri godine. Zanimljivo je da će operator drona morati posjedovati potvrdu o poznavanju zrakoplovnih propisa za operatora drona, a potvrda će se sticati polaganjem ispita i provjerom poznavanja pravila letenja i propisa iz oblasti vazduhoplovstva i propisa o dronovima. Vlasnici će morati imati polisu osiguranja za dron.

Please follow and like us:
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial