“Aganova“ inicijativa za osnivanje šumarija

Predsjedavajući skupštine Agan Bunić je iskoristio svoje poslaničko pravo te kao poslanik („predsjedavajući“) podnio inicijativu za izmjenu statuta ŠPD „Unsko – sanske sume“ d.o.o. Bosanska Krupa na način da se osnuju još dvije podružnice šumarije i to Bužim i Velika Kladuša.
Kako isti navodi: “iz razloga što smatra da građani sa područja općine Bužim i Velika Kladuša diskriminirani po pitanju ostvarivanja svojih građanskih prava kada je u pitanju uzgoj i zaštita šuma, iskorištavanje i promet svih produkata šuma i šumskog zemljišta, održavanje šumskih komunikacija, zaštita, održavanje i unapređenje općekorisnih funkcija šuma, upravljanje zaštićenim područjima i šumama i šumskih zemljištem posebne namjene te uzgoj i zaštita zemljišta“.

Lišen elementarnog znanja iz oblasti šumarstva te zdrave logike, navedeni političar ne zna da se sve naprijed navedeno izvršava pod pokroviteljstvom šumarije Cazin koja gazduje dijelom ŠPP „Unsko“ (administrativne granice općine Cazin, Bužim i Velika Kladuša) te da je opstojnost i te šumarije upitna i stalni izvor razmatranja opravdanosti postojanja zbog skromnih državnih površina pod šumama i šumskih zemljištem. Bitno je napomenuti da navedena šumarija svake godine posluje sa velikim gubitkom (minusima) što se redovno kompenzira kroz rad i dobit drugih većih šumarija (u prvom redu šumarija Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa te Bihać). Stvarna namjera ove inicjative je stranačko zapošljavanje političkih podobnika i “neradnika“ koji će na teret onih koji rade kako kaže predsjedavajući „ostvarivati svoja građanska prava …“. Narodski prevedeno velike šumarije će raditi a plodove ubirati stranački poslušnici koji bi trebali biti zaposleni shodno “Aganovoj“ inicijativi.

Shodno političkom kursu koji je trenutno aktuelan može se očekivati da poslanici iz Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić i Bernada Jukić – Kličić podnesu inicijativu za pravljenje hidrocentrale u njihovoj općini ili ispostave željeznica Federacije i ako je opšte poznato da navedena općina nema niti rijeke niti željeznice.

Obzirom da je predsjedavajući Agan bio i načelnik opštine Bužim i od njega građani očekuju da poznaje barem malo bolje propise te da u inicijativu uvrsti i izmjenu “Odluke o osnivanju ŠPD“ koja je propisala takođe organizacioni oblik navedenog preduzeća.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial