Bobovac-prijestolnica srednjovjekovne Bosne

Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne podignut na strmoj, stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica iznad ušća Mijakovske rijeke u Bukovicu, jugozapadno od Vareša.

Nalazi se nedaleko od sela Mijakovići i Dragovići, u općini Vareš. Gradu se može prići iz dva smjera, i to od Kraljeve Sutjeske ili od Vareša. Sastojao se od gornjeg grada s četvrtastom kulom, čiji ostaci i danas postoje, i donjeg grada, na stepeniku nižem oko 20 metara, poligonalnog oblika oko 40 metara dužine i oko 25 metara širine, od čega se danas raspoznaje dvorište i bunar.

Status prijestolnice srjednjovjekovne Bosne Bobovac je dobio u vrijeme vladavine Stjepana ll Kotromanića (1322.-1353.) i to je ostao do zadnjih dana bosanske državne samostalnosti 1463. godine kada su ga zaposjeli Osmanlje. Bobovac je bio ključ Bosanskog kraljevstva, adiministrativno-vojni centar, mjesto gdje se čuvala bosanska kraljevska kruna.

Tu su sahranjeni bosanski kraljevi Stjepan Ostoja, Tvrtko II Tvrtković, i Stjepan Tomaš. U pisanim izvorima prvi put se spominje 1350. godine u odbrambene svrhe ovo mjesto korišteno je u bronzanom i starijem željeznom dobu (ll milenij do 400 god prije naše ere).

Nakon 1463. godine Bobovac gubi svoju važnost, a zadnji put se spoininje 1626. godine kao već napušten grad. Bobovac se pribraja među najveće gradove srednjovjekovne Bosne, čije jezgro je nastalo još u kasnoj antici (4- 6. stoljeće).

Please follow and like us:
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial