Počinje revizija diploma zaposlenih u organima uprave i javnom sektoru u Kantonu Sarajevo!

Rok za realizaciju ove aktivnosti je šest mjeseci od dana donošenja ovog zaključka

Vlada Kantona Sarajevo je danas jednoglasno prihvatila inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za pokretanje revizije diploma zaposlenih u organima uprave, stručnim i drugim službama Kantona Sarajevo, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima i pravnim licima, čiji osnivač je Kanton Sarajevo.

– Vlada zadužuje pomenuti Ured da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika, u skladu sa podacima iz personalnog dosjea, zatraže provjeru vjerodostojnosti istih – objasnila je ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić, koja je bila predlagač ove tačke dnevnog reda.

Dodala je kako je rok za realizaciju ove aktivnosti šest mjeseci od dana donošenja ovog zaključka.

Po okončanju ovih aktivnosti i isteku navedenog roka, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom će sačiniti izvještaj o njihovoj realizaciji te ga dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje, navodi se u saopštenju Press službe KS.

Please follow and like us:
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial