Vlada USK-a utvrdila traženu osnovicu za obračun plaće od strane Sindikata u visni 302 KM

Vlada Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, razmatrala je i usvojila Prijedlog Odluke o visini osnovice za zaposlene u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, za obračun plaće za mjesec august 2019. godine.

Vlada Unsko-sanskog kantona, donijela je Odluku da se za zaposlene u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, utvrđuje osnovica za obračun plaće za mjesec august 2019. godine u visni 302,00 KM, a na koju se primjenjuje koeficijent za obračun u visini od 1,00.

Vlada Kantona zadužila je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija da u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu planiraju finansijska sredstva za isplatu razlike plata zaposlenim u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Kantona, a u skladu sa odgovarajućim odredbama Kolektivnih ugovora.

Zaduženo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u suradnji sa Samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, otpočne razgovore na izmjenama i dopunama Kolektivnih ugovora po pitanju usaglašavanja plaćanja minulog rada i ostalih prava i obaveza iz radnih odnosa.

Please follow and like us:
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial