Za koga je raspisan konkurs u ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac: Diskriminacija na djelu, Uprava šuti!

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac objavila je 3. jula 2020. godine javni oglas za popunu više radnih mjesta. Između ostalog traži se 1 doktor medicine i četiri medicinske sestre-tehničari. Uz diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi – opći smjer, uvjerenja o položenom stručnom, poznavanje rada na računaru u oglasu za radno mjesto medicinska sestra u hitnoj medicinskoj službi kao poseban uslov se traži položen ALS kurs za rad u hitnoj službi! Za one koji ne znaju ALS kurs (Advanced Life Support – napredno održavanje života) podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za napredno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca.

Samim tim ovo predstavlja čistu diskriminaciju onih koji su položili stručni ispit i završili adekvatnu školu jer konkurs diskriminira sve medicinske sestre-tehničare bez navedenog kursa, a koji bi eventualno aplicirali za radno mjesto medicinska sestra-tehničar za rad u hitnoj medicinskoj službi, na što se raspisani konkurs i odnosi. Ono što je poznato da traženi kurs je namijenjen doktorima medicine a što se može provjeriti i na stranici: http://hitnaks.ba/savjeti/blood-clotting-disorder/.

Dio Konkursa ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” 03.07.2020. godine u kojem se traži poseban uslov položen ALS kurs koji nije propisan Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ove ustanove.

Obzirom da je konkurs raspisan od strane direktora, očekujemo od Upravnog odbora ove ustanove da se oglasi po ovome pitanju jer je očigledno da konkurs nije raspisan u skladu sa općim aktima ZU Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Konkursna procedura je još u toku i nadamo se da će  o ovom slučaju biti obaviještena Kantonalna inspekcija za rad, Tužilaštvo i Ombudsmani za ljudska prava.

Please follow and like us:
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial