Braco i Seka

Na redakciju portala stigao je e-mail zaposlenih u JU “Dječiji vrtić” Bosanski Petrovac. Tragom tog e-maila istražili smo šta se dešava u toj ustanovi.

Naime, mnogi portali su izvještavali o izmjeni krovnog Zakona o predškolstvu po hitnoj proceduri a sve sa jednom namjerom, a to je da direktor te ustanove “opet” bude sestra skupštinskog zastupnika Zlatka Hujića, gospođa Zlata Hujić.

Takođe, izvještavano je da se navedena lažno predstavljala kao direktor vrtića punih 42 mjeseca. Zlata Balić je bila dugogodišnja direktorica JU “Dječiji vrtić” Bosanski Petrovac, tačnije preko jedanaest godina, a po pomenutom Zakonu je mogla biti najviše dva mandata tj. 8 godina. Međutim, nakon odrađena dva mandata, ona je bila direktor bez raspisivanja konkursa za direktora ustanove. Naime prvi put je imenovana 2006. godine na mandat od 4 godine a drugi put je imenovana 2010. godine također na mandat od 4 godine.

Kako po zakonu nije mogla biti treći mandat odlučeno je da se ne raspisuje konkurs za izbor direktora već je narednih 42 mjeseca nastavila dolaziti na posao i obnašati funkciju direktora bez da je ko imenovao. Ista je uredno primala platu direktora i koristila sve benefite navedene funkcije i na taj način stekla imovinsku korist, dok je usput potpisala na desetine ugovora za isporuku roba i usluga kao i ugovora o radu. Kako neslužbeno saznajemo, protiv navedene je poslana i krivična prijava po kojoj u KT USK još ništa nije poduzeto.

Da stvar bude gora, prije otprilike 6 mjeseci, na mjesto direktora izabrana je Emira Jaganjac, a Odluka o imenovanju je prosljeđena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Saglasnost ovog ministarstva čekala se nekoliko mjeseci.

Nedavno, tačnije 09.08.2019. Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku da “ne daje saglasnost na Odluku upravnog odbora JU da se za direktora imenuje Emira Jaganjac”, što dokazuje i slika ispod.

Apsurd je još veći jer je završena konkursna procedura i navedena kandidatkinja je zadovoljila sve opšte i posebne uslove propisane konkursom. Treba napomenuti da je Emira Jaganjac dugogodišnja uzorna uposlenica ovog vrtića, za čiji rad svi imaju samo riječi hvale. Da stvar bude još gora, Zlata Hujić će vrlo brzo ispuniti uslove za penziju.

Očigledno je da krajiška politika ne misli tako, pa popušta pod pritiscima poslanika Zlatka Hujića koji ih već duži vremenski period ucjenjuje pod prijetnjom izlazka iz aktuelne većine. Kako se Zlatku Hujiću žuri da “seku” ustoliči ponovo za direktora, jedan od aktualni savjetnika Premijera Mustafe Ružnića (Hopovac Almin) je išao u posjetu navedenoj ustanovi s ciljem da ubrza raspisivanje novog konkursa na kojem bi bila izabrana Zlata Hujić. Prije toga se sastao sa skupštinskim zastupnikom, u njegovom kafe-restoranu u Bosanskom Petrovcu.

Kako to obično biva u Krajini, dogovori i kadroviranja se “dešavaju” u kafićima, te se da naslutiti da je već unaprijed određen pobjednik novog, još uvijek ne raspisanog konkursa.

Da li će Tužilaštvo USK biti brže ili krajiška politika koja želi da imenuje navedenu gospođu, ostaje da se vidi.

Nije ni čudno zašto mladi, obrazovani, perspektivni i potentni ljudi bježe iz kantona i države glavom bez obzira. Takav trend će biti još intenzivniji, a premijer Ružnić je obećao grčevitu borbu sa navedenom pošasti. Da li je to ta borba? Ne, nije! To je zasigurno vjetar u leđa masovnim odlascima,

Da nije žalosno bilo bi smješno…

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial